67284221
Darba dienās:
10:00 - 18:00
salons@minapa.lv

Kāpēc, saņemot pasūtījumu, summa mēdz atšķirties no mājas lapā uzrādītās?

Lūdzam Jūs būt saprotošiem pret cilvēku darbu, šad tad Jūsu vēlmju izpildīšana prasa lielākas pūles, tāpēc kopsumma par paveikto tiek uzstādīta nedaudz augstāka. Piemēram, veicot bilžu korekcijas (no attēla tiek dzēsti dažādi objekti, mainītas krāsas, teksti, sarkano acu noņemšana u.tml.).

Citi jautājumi kategorijā